Languages

Projektid

 Lahemaa II loodusgiidi koolitus

Tegemist on järjekorras teise Lahemaal toimuva loodusgiidide koolitusega, mida rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Pärast esimest loodusgiidide koolitust (jaanuar 2010 – juuli 2010) oli selge, et on vaja täpsustada loodusgiidi mõistet ja luua ametlik alus eriala tunnustamiseks. Selle saavutamiseks kutsuti 26. veebruariks 2011 Sagadisse kokku „Loodusgiidide ümarlaud”. Protsessi esimese tulemusena võttis 2. aprillis 2011 Eesti Giidide Liit vastu „Giidide kohaliku atesteerimise korra”, kus oli juba loodusgiididega arvestatud. 17. aprill 2011 esimese lennu lõpetanud 15-st atesteeritud Lahemaa loodusgiidist 4 inimest said riikliku kutse Giid I. Tegemist on Eesti esimeste loodusgiididega, kes said riikliku giidikutse (Eve Sarap, Priit Adler, Riina Laanetu ja Kauri Kivipõld). Algava koolituse puhul on tegemist täiendatud programmiga, mis on oluliselt mahukam ja mitmekülgsem kui esimene koolitus. Lisaks on väljatöötatud terve hulk abimaterjali nagu maastiku mõiste ja loodusgiidi kontseptsiooni taust. Kindlasti on loodusgiidil oluline teada looduses liikumise piirangutest, millekohta ülevaate annab „Igaüheõigus”.

 

Registreerimine II Lahemaa loodusgiidi koolitusele on lõppenud. Kokku kandideeris 51 inimest 15 kohale see teeb 3,4 inimest ühele kohale. Vastu võtsime 15 põhiinimest + 6 lisainimest. Kõik kandidaadid olid äärmiselt tublid ja igati väärt osalema koolitusel. Kahjuks kõiki soovijaid ei saanud võtta, kuna kohtade arv on piiratud. Täname kõiki, kes kandideerisid II Lahemaa loodusgiidi koolitusele!

 

Koolitus on juba leidnud kajastamise nii raadios (Vikrraadio Huvitaja saates) kui ajakirjanduses (Virumaa Teataja).

 

Koolituse eesmärk on leida 15 looduse ja pärandkultuuri vastu huvi tundvat inimest ning nad Lahemaa loodusgiidideks koolitada. Loodusgiid on ühendav lüli keskkonna ja külastaja vahel. Koolitades loodusgiide tõstame Lahemaa külaliste üldist looduse ja keskkonnateadlikust.

 

Loodusgiid on giidi kutse alla kuuluv alamkutse. Loodusgiidi mõiste koosneb kahest võrdse tähtsusega sõnast – loodus ja giid. Loodusgiid on giid, kes on spetsialiseerunud looduse ja pärandkultuurmaastike vahendamisele. Loodusgiid töötab loodus- ja pärandkultuurmaastikel ning viib läbi kindla struktuuriga rännakuid. Loodusgiidi ülesandeks on huvi äratamine looduse ja sellega tihedalt põimunud inimkultuuri vastu ning keskkonnahoidliku maailmavaate kujundamine.

 

Pakume:

    Looduse tundmise lühikursust.
    Esmaabi andmise koolitust.
    Looduse vahendamise õpet.
    Lühiülevaadet looduskaitsest.
    Turisti teenindamise õpet.
    Võimalust saada atesteeritud.
    Võimalust saada riiklikku kutset Giid I.
    Uusi teadmisi, oskusi ja põnevat kogemust.

 

Koolitus kestab 15. oktoobrist 2011 – juunini 2012, kokku 14 päeva – toimub peamiselt nädalavahetustel ja lõpeb atestatsioonieksamitega. Koolitus maksab osalejale 42 € (657,16 kr), suurem osa kaetakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt projekti rahast.

 

Loe programmi !

 

Loodus hõlmab ka inimkultuuri ja ajalugu.

Selleks, et õpilastel tekiks erinevatest õppeainetest seostatud ja terviklik pilt korraldas Lahemaa Ökoturism koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega koolituse Haljala Gümnaasiumis ja Võsu Koolis. Keerulise nimega projekt „Kohalike kultuuri- ja loodusväärtuste mõistmise parandamine Haljala Gümnaasiumi ja Võsu Põhikooli õpilaste hulgas” oli mõeldud õpilastele 5. kuni 12. klassini.

 

Uuringutest selgub, et õpilased kaotavad järjest enam sidet kohaliku kogukonnaga ja võõranduvad kohast, kus nad elavad. Identiteedi kadumist soodustavad laialt levinud sotsiaalmeedia ja globaliseerumisega kaasnevad üleilmsed kombed ning tavad. Kahjuks ka ajast mahajäänud ainepõhine koolisüsteem ei toeta identiteedi väljakujunemist, vaid mõjub pigem vastupidi. Nii lähtuski probleemist vajadus luua side eraldi käsitlevate ainete vahel, et seeläbi saaks ka paremini mõista kohalikke kultuuri ning loodusväärtusi.

 

Lisaks Lahemaa Ökoturismi oma liikmetele avaldasid ka mitmed tuntud oma ala spetsialistid nõusolekut osaleda selles projektis ja anda oma panus eesmärgi õnnestumise heaks. Teema sobis ka hästi Lahemaa Ökoturismi liikmetele Kauri Kivipõllule, kes uurib inimkultuuri ja looduse vahelist sidet ning Virko Sirkile, kes on traditsioonidega kohalik rannakalur.

 

Nii sai läbi viidud terve hulga fantastilisi loenguid nagu näiteks:
Looduslikud pühapaigad – Ahto Kaasik
Eesti hobune kui traditsioonide kandja – Aleksei Turovski
Inimene ja loodus – kas vastandid või ...? – Virko Sitkel
Üksik indiviid kui oluline ajaloo kujundaja – David Vseviov
Looduselemendid kultuurikontekstis – Alekesi Turovski
Inimkultuur ja loodus saavad kokku pärandkultuurmaastikes – Kauri Kivipõld
Looduskaitse vajalikkus ja kaitsealad Eestis – Aleksei Lotman
Müra kui ohtlik reostus – Priit Adler

 

Üritused toimusid 2-3 korda kuus mõlemas koolis läbi kogu 2010/2011 õppeaasta. Lisaks loengutele toimus ka mitmeid temaatilisi õppekäike looduse ja inimkultuuri ühisvormidega ja Lahemaa rannaküladega tutvumiseks. Tagasiside projektile oli positiivne nii lektoritelt, õpetajatelt, kui ka õpilastelt, kes kõik avaldasid valmisolekut jätkata koostööd järgnevates projektides. Õpilaselt tuli isegi mõtteid milliseid projekte edaspidi teha.

 

Lindudega tuttavaks!

Perioodil kui valmistasime ette projekti „Kohalike kultuuri- ja loodusväärtuste mõistmise parandamine Haljala Gümnaasiumi ja Võsu Põhikooli õpilaste hulgas” tekkis Võsu Kooli juhtkonnal idee luua kooli juurde loodusring. Looduse tundmaõppimisel oleks mõistlik alustada ühest hästi jälgitavast teemast. Kuna linnud on läbi aasta olemas ja nende jälgimine pole raske saigi otsustatud linnu õppe kasuks.

 

Koostöös MTÜ Tallinna Linnuklubiga töötas MTÜ Lahemaa Ökoturism Võsukooli tarbeks linnuõppe programmi välja. Sisse sai arvestatud vaatlustehnika ost ja tähtsamad Eesti Ornitoloogiaühingu linnuvaatlus üritused. Kavandatavale programmile pani oma õla alla Keskkonnainvesteeringute Keskus ja kogu projekti rahastas 100%.

 

Projekt nr 65 „Linnuõppeprogrammi läbiviimine Võsu Koolis 2010/2011 õppeaastal” kestis terve üks õppeaasta. Projekt oli kaasatud kogu kooliperet 59 õpilast kellega osaleti Eesti Ornitoloogiaühingu üleriigilistel üritustel. Eraldi toimus ükskord nädalas igal esmaspäeval linnuhuviliste rühmaga kokkusaamine ja õpe.  Õppekäik- õuesõppeloeng toimus aasta vältel kokku 107 akadeemilist tundi.

 

Projekti raames osalesid Võsu Kooli õpilased:

Sügisene rahvusvaheline BirdWatch 2010

Kesktalvised veelindude loendused

Talilinnuloendused

Talvine aiallinnuvaatlus 2011

Tere Kevad 2011

 

Projekti raames oste linnuvaatlus vahendid:

CD Eesti laululinde" Fred Jüssi - 1tk

CD „Linnuaabits” Fred Jüssi– 1tk

raamat + CD „Linnuvaatlused” – 6tk

raamat „Euroopa Linnud” – 5tk

raamat „Väike Loodusvaatleja” – 6tk

diktofon Olympos VN-7800PC,– 2tk

binokkel Nikon 10X50 EX – 1tk

binokkel Nikon 10X50 – 3tk

binokkel Pentax XCF 10X50 – 1tk

binokli statiiviadapter Pentax N69553 – 1tk

statiiv BENRO T-660 EX – 1tk

 

Kõik need vahendid anti pidulikult Võsu Koolile üle. Üleandmisel viibis ka Tallinna Linnuklubi juhatuse esinaine Linda Metsaorg kes pidas lühikese loengu linnuvaatlustest. Üritus leidis kajastuse kohalikus maakonnalehes Virumaa Teataja, kus kirjutas 19. novembril 2010 Kadri Haavajõe artikli „Võsu lapsed teevad linnuteaduses tibusamme”.

 

Nelja valla Loodusgiidi koolitus Infopäev.

 

Head loodussõbrad!

17. märtsil 2012 toimus Vääna Külakojas Nelja Valla Kogu ja MTÜ Tabasalu Looduspark koostöös korraldatava Põhja-Harju Loodusgiidi koolituse infopäev. Nimetatud Loodusgiidi koolitus ise toimub esialgsete plaanide kohaselt 2012 sügisest kuni 2013 suveni.

 

Infopäev oli mõeldud looduse ja pärandkultuuri sõpradele, kes soovivad oma kiindumust ja valdkonna teadmisi teistega jagada ehk saada professionaalseks loodusgiidiks. Ennekõike oli oodatud tänased ja tulevased turismiga tegelevad ettevõtjad Tallinna lähiümbruse valdadest, aga tagasi ei saadeta teisigi huvilisi.

 

Räägiti loodusgiidi tööst, selle spetsiifikast, giidi kutse tähtsusest meie riigile, aga ennekõike looduses liikujaile endile. „Loodusgiidi ülesandeks on huvi äratamine looduse ja sellega tihedalt põimunud inimkultuuri vastu ning keskkonnahoidliku maailmavaate kujundamine.” Juttu tuleb sellest, mida see täpsemalt tähendab. Lektoriks on loodusteaduste magister Kauri Kivipõld Lahemaa Ökoturism MTÜ-st.

 

Samuti räägiti globalireeruva ja üheülbastuva maailma varjukülgedest. Inimese loodusest kaugenemisest ja selle mõjust tänastele ja tulevastele põlvkondadele. Loodusgiididest maailma eri nurkades, samuti sellest, kui palju peaks looduseretk olema seiklus ja kui palju loodushariduslik. Lektoriks on rännumees Hendrik Relve.

 

Kutse loodusgiidi koolitusele