Languages

Loodusgiidide ümarlaud

 

Loodusgiidide ümarlaud toimus 26. veebruaril 2011 RMK Sagadi Looduskoolis ja kestis kella 11:00 – 13:50. Toimumise formaat oli Eesti Giidide Liidu kutsepaneeli laiendatud koosseis.

 

Üritusest võtsid osa 8 inimest:

1. Aare Mae Eesti Giidide Liidu Kutsepaneeli vanem
2. Asta Tuusti atesteeritud Lahemaa loodusgiid
3. Kauri Kivipõld atesteeritud Lahemaa loodusgiid
4. Katrin Roomet Eesti Giidide Liidu vanem
5. Priit Adler atesteeritud Lahemaa loodusgiid
6. Aarne Tuule atesteeritud Lahemaa loodusgiid
7. Andres Vesper atesteeritud Lahemaa loodusgiid
8. Peeter Hussar Lahemaa retkejuht

 

Selgus, et vahetult enne Sagadi kohtumist on leidnud, arutatavast teemast ajendatult, aset kahe erineva seltskonna koosolekud. Nii suuremate loodusturismi ettevõtjate kui ka Lahemaa Keskkonnaameti seisukohti oli volitatud esindama Peeter Hussar. Koosoleku teemaks oli ettepanek koostada üle-Eestiliste giidi kohaliku atestatsiooni nõuete täiendamiseks eraldi loodusgiidi erinõuded. Enamus ajast kulus põhimõtete selgitamisele ja giidikutsega seotud teooria arutamisele. Käidi ka kohaliku atestatsiooni nõuded kiirkäigus üle ja tehti mõningad parandused. Kahjuks lõppes koosolek enne kui jõuti loodusgiidi erinõuete sisulise aruteluni.

 

Otsustati nelja põhimõtte kasuks.

  1. Jätkata juba alustatud tööd giidinõuete uuendamise osas.
  2. Toetada kohalike atestatsiooninõuete kehtestamist.
  3. Jätta seekord käesolevast dokumendist loodusgiidi erinõuded välja.
  4. Loodusgiidi temaatika sätestada mõnes tulevases dokumendis.