Languages

TERMINID ISESEISVAKS UURIMISEKS

 

1. dichotomy

2. meem (ingl.k. Meme)

3. holism

4. paradigma

5. motivatsioon

6. diskursus

7. subjektsus

8. kognitiivne dissonants

9. enesekehtestus

10. isiksus

11. afiinsus

12. vastutus

13. Zimbardo eksperiment

14. tolerantsus

15. absurd

16. spontaansus

17. juhus

18. hernhuutlus

19. illusioon

20. legitiimsus

21. modernism

 

 

Tööjuhend:

 

Teil tuleb saadud terminitest teha mõisted ehk lahti seletada selle täpne tähendus. Töös pöörake tähelepanu filosoofilisele tähendusele ja andke võimalikult palju lisa taustinfot. Selleks, et terminist paremini aru saada vaadake lisaks eesti keelele võõrkeelseid allikaid. Nii on lihtsam termini täpset tähendust mõista.

 

Töö paluks esitada PowerPoint-is kuni 1 slaid. Võib võimalusel kasutada skeeme ja muid illustreerivaid vahendeid. Äärmisel juhul saab töö esitada ka Word-i dokumendina.

 

NB! Kui kellelgi jääb kodutöö tegemata kannatab kogu grupp, kuna tegu on õppematerjaliga.