Languages

Loodusgiidi teadmistemapp

 

Teadmistemapi koostab iga õpilane eelkõige oma tööpiirkonnast ja enda seatud eesmärkidest lähtuvalt. See on sisuliselt õppekonspekt, mida õppija saab hiljem oma töös kasutada. Antud on 19 kohustuslikku teemavaldkonda, kust õpilane valib igast teemavaldkonnast enda jaoks olulisemad mõisted, mis aitavad tal antud teemast paremini aru saada ning kirjutab need õpimappi. Kajastatavate mõistete valimisel on abiks: varasemad teadmised, kursusel õpitavad teadmised ja valdkonna kirjandus. Iga mõistet tuleb avada 2 – 3 lausega, vajadusel valemite, skeemidega ja piltidega. Samas pead olema valmis põhjendama, miks just need mõisted valisid. NB! Kõik mis kirja paned, seda ka oskad. Bluffi ei ole vaja! Kui petad, siis petad iseennast, kuna see materjal on eelkõige siule endale mõeldud. Teadmistemapp tuleb esitada PDF kujul.

 

Näiteks üldbioloogia: fotosüntees; hingamisahel; toitumisahelad; aineringe; ökosüsteem; kooslus; evolutsioon; ühiselu vormid (sümbioos, kisklus, parasitism jne.); bakterid; viirused jne.

 

Teemad:

 1. üldbioloogia
 2. kaitsekorraldus ja selle ajalugu
 3. Eesti geograafia (rõhuasetus tööpiirkonnale)
 4. Eesti geoloogia (rõhuasetus tööpiirkonnale)
 5. Eesti ajalugu (rõhuasetus tööpiirkonnale)
 6. Eesti kultuurilugu (rõhuasetus tööpiirkonnale)
 7. kohalugu (legendid, muistendid, mälestused, lood, muinasjutud)
 8. maastikud (rõhuasetus tööpiirkonnale)
 9. soo
 10. vee-elustik
 11. loomad (imetajad, kahepaiksed, roomajad)
 12. linnud
 13. putukad
 14. seened, samblikud ja limakud
 15. taimeriik (sammaltaimed, sõnajalgtaimed, paljasseemnetaimed, õistaimed)
 16. loodusgiidieetika ja ohutus
 17. igaüheõigus ja kaitsealadest tulenevad piirangud (rõhuasetus tööpiirkonnale)
 18. giiditööga seotud mõisted
 19. religioon ja pühapaigad
 20. marsruudi koostamine

 

Kuidas marsruuti koostada?
Marsruut võib koosneda mitmest erinevast üksteisest lahus paiknevast objektist, mille vahet saab sõita bussi, ratta või laevaga. Samas võib olla üks kompaktne piirkond, kus liigutakse ainult jalgsi. Struktuur: üldiseloomustus (väärtused, taust, vaatamisväärsused, piirangud); eesmärk; teekonna detailne kirjeldus ja liikumise viis (jala käiakse päevas 1-10 km, eradjuhul kuni 20 km); ajakava (rännakul, mis on pikem, kui päev ööbitakse selleks ettenähtud asutuses); lisavõimalused.

 

Teadmistemapp palun saata aadressile: loodusgiid@gmail.com