Languages

Loodusgiidi eetika

 

Loodusgiidi ülim ülesanne on kasutada loodust ja kultuuripärandit nii, et selle juures kumbagi ei kahjusta.

Me ei tohi olla nõnda sagedased külalised, et sellega muudaksime kohalike (inimesed, loomad, taimed, …) igapäevast elukorraldust.

 

Säästliku liikumise reeglid:

 1. Ära mine giidi tööd tegema kohta, kus sa ei oma marsruudiluba, sest sa ei tunne olustiku ja võid väärtusi kahjustada.
 2. Austa kõike elavat ja kohalike privaatsust sest looduses ja pärandkultuurmaastikul olles oled külas.
 3. Ole grupile eeskujuks igas olukorras:

      a. mida jaksad metsa tuua, jaksad ka koju viia;

      b. kasuta vaid olemasolevat taristut (teed, rajad, õpperajad, metsasihid ja kallasrada).

 

Grupi juhtimise reeglid:

 1. Ära võta suuremat gruppi kui sa suudad mihusalt teenindada (vastavalt keskkonnale on grupi suurus 1-25 inimest ühe loodusgiidi kohta).
 2. Lepi grupiga alguses reeglid kokku – mida võib, ...
 3. Hoia grupi üle kontrolli ja säilita liidripositsiooni – sina vastutad kogu gruppi ja koha eest kus liigud.
 4. Kõnni alati grupi ees ja anna kogu gruppi puudutavat teavet vaid infopunktides, mitte kõndimise ajal.
 5. Ära lase grupil liiga pikaks venida (viimased pildistajad) – kasuta vajadusel abi.

 

Vahendamise reeglid:

 1. Ära kasuta liiga palju fakte, korda aegajalt olulist üle ja loo seoseid liikide, elupaikade ning kultuuriloo vahel, kasutades ennekõike isikliku kogemust.
 2. Ära  luba seda, mida täita ei suuda – kui eeltöö on korralik, saad öelda liigi kohtamise tõenäosuse.
 3. Ära vii gruppi liigi parimasse elupiirkonda, näita vaid neid liike ja objekte, mis jäävad teele ja keda seeläbi ei kahjustata ega liigselt häirita (pesa näitamine, peibutamine, häirimine, ... Oht on, et tehakse detailsed reisikirjeldused.)