Languages

Täiendav lugemine meie põhimõtete kohta

 

Me usume, et meie külastaja kohta on õigem öelda külaline kui klient, sest  loodus ja pärandkultuur on sensitiivsed valdkonnad, mida on kerge rumala ja hoolimatu käitumisega kahjustada. Tavaturismis toimub kliendi ja klienditeenindaja suhe, kus kõige tähtsam on klient ja tema heaolu. Looduse ja pärandkultuuri vahendamises selline mõtteviis ei sobi. Ülitundlikus, kergesti kahjustatavas keskkonnas, on vaja hoopis teisi reegleid  kasutada. Siin kehtestab käitumisreeglid kohalik kogukond, kohalik omavalitsus, kaitseala valitseja ning loodusgiid, tuginedes oma kogemustele ja vaistule. Loodus- ja pärandkultuuriväärtuste vahendamisel sobib kasutada külalise (kliendi) ja võõrustaja (teenindaja) suhet. Sellistes tingimustes ei pruugi ka loodusgiid ise olla võõrustaja rollis, vaid võib olla samasugune külaline nagu klientki.

 

Teenindame vaid neid kliente, kes on valmis täitma külalise rolli. Nii polegi klient meil kuningas, vaid viisakas külaline. See ei tähenda, et klient poleks meile oluline, hoopis vastupidi. Meile kui võõrustajatele on ülioluline meie külalise rahulolu ja turvalisus. Tegelikult ei ole tähtis, et Lahemaa külastaja valib just meie teenuse, vaid et ta on valituga rahul ja see ei kahjusta piirkonna väärtusi.

 

Lahemaa Ökoturism läheneb igale konkreetsele kliendile individuaalselt, arvestades just kliendi konkreetseid huvisid ja vajadusi. Enamik meie marsruute on loodud koostöös meie klientidega. Igale kliendile paneme kokku soovi korral individuaalpaketi, lähtudes kliendi soovidest, vajadustest ja meie võimalustest. Seega meilt saate vajadusel marsruudi, mis on just teile koostatud.

 

Pakume igale vanusegrupile eakohast programmi, mis neid ka arendab. Peamised vanusegrupid on: eakad, täiskasvanud ja õpilased. Õpilased jagunevad omakorda kolme vanusegruppi: eelkooliealised – 4. klass, 5. – 9. klass ja 10. – 12. klass. Arvestame vastavalt eale, kui palju nad soovivad liikuda ja kui palju informatsiooni saada. Kindlasti arvestame konkreetse grupi spetsiifiliste soovide ja iseärasustega, et saaksime pakkuda igale grupile just tema jaoks kõige huvitavamat ja arendavamat programmi.