Languages

Lahemaa rikkus – Soome laht

Programm toimub koostöös Lahemaa rahvuspargi looduskeskusega.

 

Eesmärk: Anda ülevaade Läänemerest, tema liigestatusest, veerežiimist, elustikust ja ohustatusest. Räägime Soome lahe olulisusest inimestele ning võimalustest, mida on meri inimestele andnud.

 

Sihtgrupp: II kooliaste, võimalus kohaldada ka teistele kooliastmetele

 

Alateemad:
Läänemere äärsed riigid ja liigestatus
Mere äärne asustus ja inimeste tegevusalad
Läänemere elustik – selgrootud ja selgroogsed, taimestik
Läänemere reostatus – selle põhjused, tagajärjed ja olukorra parandamise võimalused

 

Seos õppekavaga:
Ainevaldkond „Loodusained“
II kooliaste punkt 14 „Läänemeri elukeskkonnana“

 

Kestus:
Talv: Siseprogramm 2,5 h
Kevad-sügis: Siseprogramm 1,5 h + bussisõit Palmsest Käsmu, umbes 20 min + väliprogramm 2 h

 

Läbiviimise koht: Lahemaa rahvuspargi looduskeskus Palmses + Käsmu

 

Läbiviimise aeg:
Talv: siseprogrammina Lahemaa rahvuspargi looduskeskuses, kus aktiivõppe käigus kasutatakse õppevahendina nii rahvuspargi püsiekspositsiooni, õppeklassi ja sealseid vahendeid kui interneti materjale.
Sügis ja kevad: siseprogrammina Lahemaa rahvuspargi looduskeskuses ja väliprogrammina Käsmu külas mere ääres, kus toimub reaalne mere-elustikuga tutvumine, rannakalanduse tutvustamine ning  Käsmu meremuuseumi külastamine. 

 

Hind:
Programm Lahemaa rahvuspargi looduskeskuses on tasuta. Väliprogramm Käsmus maksab 100€ ühe loodusgiidiga (alla 20 lapse grupis) või 200€ kahe loodusgiidiga (üle 20 lapse grupis). Hind ei sisalda bussitransporti.

 

Tegevuse kirjeldus: Õppeprogramm läbitakse Lahemaa rahvuspargi looduskeskuses kasutades keskuses asuvat püsinäitust, mille üks osa keskendub Läänemere erinevatele staadiumitele, mere- elustikule ning merele kahjulikult mõjuvatele teguritele. Teine osa viiakse läbi õppeklassis, kasutades materjale internetist, lapsed saavad ise uurida binokulaaridega Läänemeres elavaid karpe ja vetikaid.  Teoreetilises osas arutletakse mere tähtsuse üle Maal ja inimeste jaoks, Läänemere eripära üle (riimveelisus, saastatus, tähendus rannaäärsete asulate elanikele)

 

Õpilaste arv: kuni 25 last

 

Programmi läbiviija kontaktid:

krista.kingumets@keskkonnaamet.ee 5562 4391
kauri.kivipold@gmail.com 555 630 88