Languages

Eesti Loodusgiidide Ühendus

 

Tegemist on ajutuse ühendust tutvustava lehega.

 

Eesti Loodusgiidide Ühendus ehk ELU on asutatud 3. detsembril 2015 a ja registrisse kanti 11.01.2016.

 

Ühenduse eesmärgid:

  • • Loodusgiidid on esindatud.
  • • Loodusgiidide töö, õpe ja täiendõpe on hästi organiseeritud ja ühiskonna poolt väärtustatud.
  • • Loodus ja pärandkultuur on kaitstud ja väärtustatud läbi turismi.
  • • Kvaliteetne turismiteenus on tagatud kvalifitseeritud loodusgiidide poolt.
  • • Loodud on võimalused koostöö arendamiseks ja kogemuste vahendamiseks rahvusvahelisel tasandil.

 

Kes on loodusgiid?
Loodusgiid ehk retkejuht on giidi spetsialiseerumine looduse ja pärandkultuurmaastiku mõtestamisele, tuginedes ümbritseva vahendamisele, keskkonnateadliku eluvaate kujundamisele, mis ei eelda külaliselt füüsilist ega erialast ettevalmistust.
Loe ka kutsestandardit.

Vaata ka Meistergiidi standardit

Loodusgiidi kutsestandardiga seotud mõisteid vaata siit.

Tutvu ka giidide kohaliku atesteerimise reglemendiga.

 

Miks turism peab keskkonnaharidusega tegelema?
Võib ju tunduda imelik, et keskkonnateadlikkust püütakse tõsta ekskursioonide läbiviimisega, aga tegelikult tegeldi Eestis juba Teise maailmasõja eelsel ajal looduskaitse propageerimisega läbi loodusturismi. Vahepealsel ajal on need kaks valdkonda üksteisest eraldunud ja muutunud peaaegu vastandlikeks valdkondadeks. Nüüd on meil soov uuesti juurte juurde tagasi pöörduda ja loodusgiidide abiga looduses käivate inimeste käitumist säästvaks muuta.

 

Mis seadus ütleb?
Giidid peavad oma tööalast kompetentsust tõendama (Turismiseadus – 2. peatükk, § 16, lõige 3). Ainus Eesti Vabariigis kehtiv seadus, mis käsitleb tööalase kompetentsuse tõendamist on Kutseseadus. Ka looduskaitse arengukava aastani 2020 näeb loodusturismil ja loodusgiidil olulist rolli keskkonnahariduse edendamisel. Loodusturism on turismi vorm, mille ressursiks ja elamuse saamise keskkonnaks on loodus. Mida rohkem inimene looduses viibib, seda tõenäolisem on, et ta oskab seda hoida ja hinnata. Loodusturism aitab kaasa looduse mitmekesisuse tutvustamisele. Lisaks passiivsele loodusinfo kättesaadavaks muutmisele on oluline loodushoiualase teabe ja sõnumi aktiivne sihtgrupini viimine läbi hea ettevalmistusega juhendajate, giidide ja retkejuhtide (Looduskaitse arengukava aastani 2020 – 1.4. Loodusturism, lehekülg 11).

 

Miks just nüüd asutati?
5 aastat on käinud sihipärane loodusgiiditöö arendamine – on suur hulk loodusgiide, eri Eesti piirkondades koolitatud ja lõpus sai ka uus giidide kutsestandard, koos loodusgiidi osaga, kinnitatud.
Loe rohkem.

 

Ühenduse esimesse juhatusse kuuluvad:

  • • Kauri Kivipõld
  • • Krista Kingumets
  • • Priit Adler

Kontakt: loodusgiid@gmail.com

Registrikood: 80395662

Postiaadress: Lee tn 15, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13521

Põhikiri on siin.

Koduleht: loodusgiid.ee 

Pangakonto: EE217700771002033003 (LHV Pank)