Languages

Lahemaa Ökoturismi partnerorganisatsioonid

 

Eesti Loodusgiidide Ühendus

 

Lahemaa Keskkonnahariduse Selts

Kui muusikute puhul on üldteada ühise jämmimise teel tekkivad sünergiad, mis arenevad sageli uuteks kollektiivideks, mis võib liita isegi eri stiilis tegutsevaid muusikuid uueks ansambliks, siis analoogse protsessi käigus tekkis Lahemaa Keskkonnahariduse Selts. Tegemist on nelja noore ja tegusa loodusharidusega tegeleva inimesega, kes muidu tegutsevad erinevates samalaadsetes organisatsioonides – Keskkonnaamet, Muraste Looduskool, MTÜ Lahemaa Ökoturism. Oleme kõik Lahemaalased – 2 inimest on Harjumaalt ja 2 Lääne-Virumaalt. Me oleme täis entusiasmi teha koos elu paremaks ning soovime juhtida tähelepanu meie kodu, Lahemaa rahvuspargi, loodusele ja kultuuripärandile. Meid iseloomustavad 3 märksõna – loovus, innovaatilisus ja traditsioonilisus.

Keskkonnahariduslikud programmid

Koordinaator: Karoliina Juurik karoliina.juurik@gmail.com
              Tel: 5340 1033  

 

Käsmu Meremuuseum

 

Lahemaa Rahvuspark

 

Ökokratt  

 

Loodusretked

 

Lahemaa Retked