GIIDIDE KOHALIKU ATESTEERIMISE KORD

 

 

Eesti Giidide Liidu soovitus kohaliku atesteerimise korraldamiseks EV territooriumil

KÄESOLEV DOKUMENT ON VASTU VÕETUD EESTI GIIDIDE LIIDU AASTAKOOSOLEKUL HAAPSALUS 2.APRILLIL 2011.A.

Eesti Loodusgiidide Ühendus

 

Tegemist on ajutuse ühendust tutvustava lehega.

 

Eesti Loodusgiidide Ühendus ehk ELU on asutatud 3. detsembril 2015 a ja registrisse kanti 11.01.2016.

 

Ühenduse eesmärgid:

Jõulud Lahemaal.

 

Jõulud on niisugune aeg, kus tahaks koos lähedaste, aga ka kolleegidega veidi aega maha võtta ja midagi meeldivat teha. Kuna pühade ajal tuleb lauas istumist üsna palju, siis meie pakume vahelduseks niisuguse programmi, kus saab ennast veidi liigutada, nautida ilusat (loodetavasti ka lumist) loodust ning hiljem koos osa saada ehedast rannarahva kultuurist. Ja muidugi ei puudu ka jõulutoit.  

 

Lahemaa rikkus – Soome laht

Programm toimub koostöös Lahemaa rahvuspargi looduskeskusega.

 

Eesmärk: Anda ülevaade Läänemerest, tema liigestatusest, veerežiimist, elustikust ja ohustatusest. Räägime Soome lahe olulisusest inimestele ning võimalustest, mida on meri inimestele andnud.

 

Sihtgrupp: II kooliaste, võimalus kohaldada ka teistele kooliastmetele

 

LOODUSTE KLASSIFIKATSIOON

loodusmõtte prototüübid
Valdur Mikita

Õpilepe

 

Käesolev lepe on aluseks õpilaste, õppejõudude ja korraldajate „Lahemaa III loodusgiidide koolituse” raames toimuvale omavahelisele suhtlemisele. Õpileppe teksti koostamisse on kaasatud ka õpilased. Käesolev lepe on avalik ja leitav MTÜ Lahemaa Ökoturismi kodulehelt.

 

 

1. Õpilepe on konsensuslik ja siduv kogu grupile, kaasa arvatud neile, kes leppe sõlmimise ajal kohal ei olnud.

Kutse Loodusgiidide koolitusele

 

NB! Koolitus toimus 2013 – 2014.

 

22. septembril algab järjekordne loodusgiidide koolitus, mis toimub Lahemaal.