Projektid

 

Loodus hõlmab ka inimkultuuri ja ajalugu. 
 

Selleks, et õpilastel tekiks erinevatest õppeainetest seostatud ja terviklik pilt korraldas Lahemaa Ökoturism koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega koolituse Haljala Gümnaasiumis ja Võsu Koolis. Keerulise nimega projekt „Kohalike kultuuri- ja loodusväärtuste mõistmise parandamine Haljala Gümnaasiumi ja Võsu Põhikooli õpilaste hulgas” oli mõeldud õpilastele 5. kuni 12. klassini.

     Uuringutest selgub, et õpilased kaotavad järjest enam sidet kohaliku kogukonnaga ja võõranduvad kohast, kus nad elavad. Identiteedi kadumist soodustavad laialt levinud sotsiaalmeedia ja globaliseerumisega kaasnevad üleilmsed kombed ning tavad. Kahjuks ka ajast mahajäänud ainepõhine koolisüsteem ei toeta identiteedi väljakujunemist, vaid mõjub pigem vastupidi. Nii lähtuski probleemist vajadus luua side eraldi käsitlevate ainete vahel, et seeläbi saaks ka paremini mõista kohalikke kultuuri ning loodusväärtusi.

     Lisaks Lahemaa Ökoturismi oma liikmetele avaldasid ka mitmed tuntud oma ala spetsialistid nõusolekut osaleda selles projektis ja anda oma panus eesmärgi õnnestumise heaks. Teema sobis ka hästi Lahemaa Ökoturismi liikmetele Kauri Kivipõllule, kes uurib inimkultuuri ja looduse vahelist sidet ning Virko Sirkile, kes on traditsioonidega kohalik rannakalur. Nii sai läbi viidud terve hulga fantastilisi loenguid nagu näiteks:

Looduslikud pühapaigad – Ahto Kaasik

Eesti hobune kui traditsioonide kandja – Aleksei Turovski

Inimene ja loodus – kas vastandid või ...? – Virko Sitkel

Üksik indiviid kui oluline ajaloo kujundaja – David Vseviov

Looduselemendid kultuurikontekstis – Alekesi Turovski

Inimkultuur ja loodus saavad kokku pärandkultuurmaastikes – Kauri Kivipõld

Looduskaitse vajalikkus ja kaitsealad Eestis – Aleksei Lotman

Müra kui ohtlik reostus – Priit Adler

     Üritused toimusid 2-3 korda kuus mõlemas koolis läbi kogu 2010/2011 õppeaasta. Lisaks loengutele toimus ka mitmeid temaatilisi õppekäike looduse ja inimkultuuri ühisvormidega ja Lahemaa rannaküladega tutvumiseks. Tagasiside projektile oli positiivne nii lektoritelt, õpetajatelt, kui ka õpilastelt, kes kõik avaldasid valmisolekut jätkata koostööd järgnevates projektides. Õpilaselt tuli isegi mõtteid milliseid projekte edaspidi teha.