Kutselised loodusgiidid

 

Kutse – on riiklik kvaliteedimärk, mis näitab kutseandja poolt kehtestatud ja kontrollitud miinimumtaseme olemasolu. Kutsetunnistus tõendab nõutavate giidioskuste ja vähemalt ühe marsruudiloa olemasolu. Kutse on riiklik dokument, mille väljastab Kutsekoda koostöös Eesti Giidide Liiduga, vastavalt kutsestandardi nõuetele. Giidi kutse nimetus on Giid 1 ja see kehtib 3 aastat.

 

Loodusgiidi eetika

 

Loodusgiidi ülim ülesanne on kasutada loodust ja kultuuripärandit nii, et selle juures kumbagi ei kahjusta.

Me ei tohi olla nõnda sagedased külalised, et sellega muudaksime kohalike (inimesed, loomad, taimed, …) igapäevast elukorraldust.

 

Säästliku liikumise reeglid:

NB! Grupp on täitunud!

 

Kutsume teid TASUTA osalema Tartu Ülikooli poolt korraldataval loodusgiidi koolitusel!

 

2012. a. kevadel toimus endise Türi Kolledži ruumides Euroopa Liidu Sotsiaalfondi rahastamisel esimene MTÜ Lahemaa Ökoturism ja Tartu Ülikooli koostöös korraldatud loodusgiidi koolitus. Koolituse lõpetas 13 inimest ja neist 10 said kohaliku giidi atestatsiooni, mis võimaldab aasta möödumisel taodelda riiklikku giidikutset.

 

Loodusgiidi koolituse läbinute tunnistuste numbrid

 

2012 aasta 16. juuni Lahemaa II loodusgiidi koolituse tunnistuste numbrid:

Kutse Loodusgiidide koolitusele.

 

22. septembril algab Harjumaal nelja valla (Harku, Saue, Saku ja Kiili) loodusgiidide koolitu, mis toimub Metsanurme külakeskusse.

 

Lahemaa II lodusgiidide koolitus

 

Programm

 

Praktiline loodusõppe

15. – 16. Oktoober 2011

 

15. oktoober, laupäev (Oandu matkarajad)

09.00 – 13.00  „Vee-elustik ja keskkonna probleemid” Virko Sirkel
13.00 – 13.30   Piknik
13.30 – 17.30  „Lahemaa taime- ja seeneriik” Urmas Kaja

 

16. oktoober, pühapäev