puudub

Käsmu kaart

 

Kohtimispaik on tähistatud suure punase "B" tähega.

 

Käsmu lugu

Kauri Kivipõld 2010

 

Essee nõuded ja kohustuslik kirjandus

 

Kirjutamise nõuded

Loodusgiidi essee, edaspidi lihtsalt essee, on kindlat tüüpi kirjatöö, mis on osa atestatsiooni eksamitest. Essee väljendab kirjutaja probleeminägemise oskust ning loovust neid uudselt käsitleda, iseseisvat analüüsioskust, kirjandusega töötamise oskust, keelekasutuse isikupära ja probleemide lahendamise oskust.

 

TERMINID ISESEISVAKS UURIMISEKS

 

1. dichotomy

2. meem (ingl.k. Meme)

3. holism

4. paradigma

5. motivatsioon

6. diskursus

7. subjektsus

8. kognitiivne dissonants

9. enesekehtestus

10. isiksus

11. afiinsus

12. vastutus

13. Zimbardo eksperiment

14. tolerantsus

15. absurd

16. spontaansus

17. juhus

18. hernhuutlus

19. illusioon

20. legitiimsus

21. modernism

Ökoturism kui kaitsekorralduslik meede

 

Kauri Kivipõld

 

Maastik

Johannes Gabriel Granö (1924)

Keskkonna mängude kogumik

Kogumiku kasutajale

Keskkonnamängude kogumik on välja kasvanud (mitmes- jätaksin välja) "Eesti metsakaitsealade võrgustiku" projekti koolituskursusest looduse vahendajatele.

 

Grupitööd – Mis on tähtis looduse vahendamisel?

Kookkuvõte

I Rännaku ettevalmistus

 

1. Ettevalmistavad tegevused
a. Sihtgrupi suurusest, east ja vanusest tulenevate vajaduste ning võimalike ootustega arvestamine marsruudi, läbivateema valikul.
b. Eelnev rajaga ja materjalidega tutvumine.
c. Varuplaanide tegemine

 

II Rännaku läbiviimine

 

Esinemine

 

Loodusgiid tunneb oma marsruuti, mille ta on vähemalt üks kord vahetult enne grupiga väljaminekut läbi käinud ja teinud paiga looduse iseloomust ning raja tehnilisest olukorrast väikse ülevaate. Loodusgiid teab, et parim võimalus loomadega tutvumiseks on kasutada oma esitlusel nende looduses olevaid tegusemisjälgi. Loomade endiga kohtumine on juhus, mida ette planeerida ei saa.