Soovituslik varustus

 

Seljakott, milles võiks olla:

Loodus- ja kultuuripärandi interpreteerimine ökoturismis

 

Asta Tuusti

 

“Kirjeldamatu õie ilu, kõrguses lendava linnu graatsia, tuule mühin puudes: üks kord või siis mõni teine kord elus puudutab loodus sind, mind ja meid kõiki oma täiesti erilisel isiklikul moel. Tema ääretu müstika avaneb meile hetkeks ja me kogeme uimastavat puhtust, mis meenutab meile, et Elu on märksa võimsam kui inimeste väikesed toimetused.” (Cornell 1979)

 

Igaüheõigus

 

Eesti loodus on meie kõigi, kogu rahva ühisvara, millest on õigus osa saada igaühel. See asetab igaühele, kes loodusega kokku puutub, nii matkajale, puhkajale kui maaomanikule ja maavaldajale kohustuse hoida loodust inimväärse, puhta ja kaunina. Põhjamaiselt hapra looduse koormustaluvus pole suur, seepärast tuleb kaitsta tema häirimatust ja elustikku. Nii säilib ta ka meie järglastele.

 

Loodusgiidide ümarlaud

 

Loodusgiidide ümarlaud toimus 26. veebruaril 2011 RMK Sagadi Looduskoolis ja kestis kella 11:00 – 13:50. Toimumise formaat oli Eesti Giidide Liidu kutsepaneeli laiendatud koosseis.

 

Üritusest võtsid osa 8 inimest:

Maastik

Maastik on terviksüsteem, mis hõlmab mitmeid erinevaid komponente. Maastik on suurem kui seda moodustavate komponentide summa. Maastikku saab mitmeti tõlgendada.

 

Maastik koosneb 5 komponendist:

Mõisted ja seadused

 

Giiditööga seotud mõisted

 

Giid – on füüsiline isik, kes tutvustab huviväärsusi eelnevalt kokkulepitud programmi, marsruudi ja ajakava järgi (Turismiseadus).

 

Rännak

 

Rännak pole ekskursioon ja seda viib läbi loodusgiid. Rännak võib sisaldada ootamatusi ka loodusgiidile endale. Looduses kõik pidevalt muutub ja loomad tegutsevad nii nagu neile meeldib. Loomadega kohtumist ei saa ette ennustada 100%-lise tõenäosusega, seega ei saa seda rännakusse planeerida. Sellest tulenevalt on rännakus väga palju määramata tegureid.